VIETNAM

TAPIOCA STARCH

Công ty TNHH Trường Thịnh
Công ty TNHH Trường Thịnh
Best Quality Since

1979

Vietnam Tapioca Starch

DAWUCorp

DAWUCorp đầu tư hoạt động tại Việt Nam hơn 42 năm. DAWUCorp gồm 15 công ty thành viên, hoạt động trên phạm vi rộng. Bao gồm nhiều lĩnh vực, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao hình thành vòng tròn khép kín đạt chất lượng tốt nhất.

 • Tapioca Starch 木薯淀粉.
 • Sweet Potato Starch 红薯淀粉.
 • E1412 Distarch Photphate 磷酸酯双淀粉.
 • E1414 Acetylated Distarch Photphate 乙酰化二淀粉磷酸酯. 
 • E1422 Acetylated Distarch Adipate 乙酰化双淀粉已二酸酯.
 • E1420 Acetylated Starch 醋酸酯淀粉. 
 • E1404 Oxydized Starch 氧化淀粉.
 • Cationic Starch.
 • Alpha Starch (Pregel Starch)物理变性淀粉.
 • Resistant Fiber Starch.
 • Korean Vermicelli 红薯螺纹粉丝/韩国粉丝.

5

Nhà máy sản xuất Tinh bột

18

Sản lượng (ngàn tấn/tháng)

15

Công ty thành viên

Nhà máy Sản xuất

Đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Kiểm Tra
Quản lý chất lượng

– Quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.
– Phòng kiểm tra chất lượng của chúng tôi luôn được đào tạo huấn luyện cập nhật các quy trình mới cùng với những máy móc kiểm soát hiện đại.

Đối tác Kinh Doanh