DAWUCorp đầu tư hoạt động tại Việt Nam hơn 42 năm. DAWUCorp gồm 15 công ty thành viên, hoạt động trên phạm vi rộng. Bao gồm nhiều lĩnh vực, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao hình thành vòng tròn khép kín đạt chất lượng tốt nhất.

5 nhà máy sản xuất tinh bột với sản lượng lớn nhất và chất lượng tốt nhất Việt Nam chuyên xuất khẩu đi các nước trên thế giới:

Nhà máy Công suất (tấn/ngày) Vị trí
Công ty TNHH Trường Thịnh 450 Tây Ninh, Việt Nam
Công ty TNHH Trường Hưng 450 Tây Ninh, Việt Nam
Công ty TNHH Việt Mã 450 Tây Ninh, Việt Nam
Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất WUSONS 450 Bình Phước, Việt Nam
Công ty Cổ phần Khoai mì Nước Trong 600 Tây Ninh, Việt Nam
DAWUCorp

Chứng nhận Chất lượng

DAWUCorp

Nhà máy Sản xuất

Công ty TNHH TRƯỜNG THỊNH

 

Công ty CP KHOAI MÌ NƯỚC TRONG

 

Công ty TNHH Trường Hưng

 

Công ty TNHH VIỆT MÃ

 

Công ty TNHH TM-SX WUSONS

 

Công ty TNHH HAE RYONG FOODS