VIETNAM TAPIOCA STARCH

DAWUCORP

DAWUCorp đầu tư hoạt động tại Việt Nam hơn 42 năm. DAWUCorp gồm 15 công ty thành viên, hoạt động trên phạm vi rộng. Bao gồm nhiều lĩnh vực, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao hình thành vòng tròn khép kín đạt chất lượng tốt nhất.

5 nhà máy sản xuất tinh bột với sản lượng lớn nhất và chất lượng tốt nhất Việt Nam
chuyên xuất khẩu đi các nước trên thế giới:

Nhà máy Công suất (tấn/ngày) Vị trí
Công ty TNHH Trường Thịnh
450
Tỉnh Tây Ninh, VN
Công ty TNHH Trường Hưng
450
Tỉnh Tây Ninh, VN
Công ty TNHH Việt Mã
450
Tỉnh Tây Ninh, VN
Công ty TNHH Thương Mại WUSON
450
Tỉnh Bình Phước, VN
Công ty Cổ Phần Khoai Mì Nước Trong
600
Tỉnh Tây Ninh, VN
DAWUCorp

Chứng nhận Chất lượng

DAWUCorp

Nhà máy Sản xuất